Levande skolbibliotek
skolbiblioteket ger inspiration

Levande skolbibliotek

 

Vägen till att skapa ett levande skolbibliotek kräver en anpassning till varje enskild skolas förutsättningar, storlek, möjligheter och ambitioner. Våra lösningar är personliga och blir skräddarsydda för er.

 

Tillsammans medd rektor och biblioteksansvarig anpassar vi biblioteksplanen för respektive skola, efter åldersgrupper och utifrån läroplanen. Målsättningen är att skolbiblioteket fungerar som pedagogisk resurs på skolan och manar till läslust.

 

Utbildning och handledning på plats är lika självklara som ett professionellt bibliotekssystem.

 

Vårt underhållspaket kan stödja verksamheten tids- och kostnadseffektivt.

 

Exempel på skolbibliotekets roll i skolan:

 

  • bokprat och boksamtal
  • skapa läslust
  • källkritik och informationssökning
  • pedagogisk resurs
  • bidra till måluppfyllelse för elevers läsförmåga
  • stöd för elever med läshinder
  • andra digitala medier
  • del i skolans skapande skola projekt

 

All parts fully owned by IP&D AB, org: nr 556888-3242

Skolbibliotek inom

tre månader:

plan

inköp

upplärning

genomförande

invigning