Tjänster
skolbiblioteksutveckling

Våra tjänster

 

Många grundskolor saknar idag ett fungerande skolbibliotek. Det finns ett rum, en del böcker och en ansvarig... Och nu då?

 

Svensk Skolbiblioteksutveckling har en komplett plan för att starta upp ett skolbibliotek, skapa strukturen och att utbilda i att göra biblioteket till ett välfungerande nav i det pedagogiska uppdraget.

 

Vi kallar det för att ”bygga bibliotek”.

 

Ett bibliotekssystem har många fördelar genom att det skapar egenkontroll och sänker kostnaderna för svinn bland annat för läromedel. SSBU hjälper er med ett integrerat system.

 

Exempel på hur vägen till ett levande skolbibliotek går till:

 

  1. Möte och studiebesök på ett av SSBU:s referensbibliotek
  2. Möte på er skola för att se era behov och möjligheter
  3. Handlings- och tidsplan
  4. Genomförande och utbildning på plats
  5. Invigning
  6. Årliga underhållsbesök och löpande support vid behov

 

All parts fully owned by IP&D AB, org: nr 556888-3242

biblioteksplan

gallring

inköpsförslag

digitalt system

Lgr11

bokbestånd

administration

skönlitteratur

facklitteratur

bibliografisk post

skolinspektionen

digitala medier

läshinder

bidrag

läslust

m.m...