Svensk Skolbiblioteksutveckling
 levande skolbibliotek

Från behov till fungerande skolbibliotek

 

"Varje bok rymmer en hemlighet, tänk om jag skulle missa den?"

 

SSBU, Svensk Skolbiblioteksutveckling grundades 2012, som ett resultat efter behovet av den nya skollagens och läroplanens Lgr 11 krav på att alla grundskolor ska ha tillgång till ett eget skolbibliotek.

 

SSBU hjälper skolor i hela Sverige att få igång en fungerande skolbiblioteksverksamhet. Den ska både uppfylla skollagens krav och dels bli en självklar resurs i det pedagogiska arbetet. Skolbiblioteket drivs efter uppbyggnationen sedan vidare på ett effektivt sätt av skolan.

All parts fully owned by IP&D AB, org: nr 556888-3242

läslust

pedagogisk resurs

tillgänglighet

inspiration

nyfikenhet